TV& VIDEO

thanh kiểm tra

Sở Xây dựng kiểm tra việc thi công các gói thầu lát nền hè đường ở Hà Nội

Sở Xây dựng kiểm tra việc thi công các gói thầu lát nền hè đường ở Hà Nội

VTV.vn - Sở Xây dựng Hà Nội đã tiến hành việc thanh kiểm tra, làm rõ nguồn gốc, giấy tờ kiểm định chất lượng đá tự nhiên thi công tại nền hè đường ở Hà Nội.