TV& VIDEO

thanh

Doanh nghiệp hào hứng với Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ

Doanh nghiệp hào hứng với Chỉ thị 20 của Thủ tướng Chính phủ

VTV.vn - Chỉ thị 20 yêu cầu chấn chỉnh hoạt động thanh, kiểm tra đối với doanh nghiệp của Thủ tướng Chính phủ đã được cộng đồng doanh nghiệp hào hứng đón nhận.