thanh lí

Bài học từ sự sụp đổ của biểu tượng Detroit

Bài học từ sự sụp đổ của biểu tượng Detroit

Giới quan sát nhận định Washington sẽ không để Detroit vào tình thế sụp đổ hoàn toàn, bởi uy tín chính trị và hệ lụy kinh tế sẽ bị sứt mẻ. Nhưng quá trình cơ cấu để hồi phục sẽ có thể kéo dài từ 1 - 3 năm, với nhiều tốn kém.