TV& VIDEO

thanh niên Hàn Quốc

Hàn Quốc: Số thanh niên thất nghiệp cao kỷ lục

Hàn Quốc: Số thanh niên thất nghiệp cao kỷ lục

VTV.vn - Hàn Quốc hiện có 410.000 thanh niên trong độ tuổi từ 20 - 29 không có việc làm trong nửa đầu năm nay.