TV& VIDEO

thanh niên lập nghiệp

Làng thanh niên lập nghiệp A Lưới mòn mỏi chờ cấp đất sản xuất

Làng thanh niên lập nghiệp A Lưới mòn mỏi chờ cấp đất sản xuất

VTV.vn - Sau gần 5 năm thực hiện dự án Làng thanh niên lập nghiệp, vẫn còn 20/45 hộ dân chưa nhận đủ số đất sản xuất như cam kết ban đầu.