thanh niên Mỹ

Nam sinh trung học tại Mỹ dùng thuốc ho làm chất kích thích

Nam sinh trung học tại Mỹ dùng thuốc ho làm chất kích thích

VTV.vn - Jino Arredondo - học sinh trung học tại Mỹ - sử dụng thuốc ho để làm chất kích thích.