TV& VIDEO

thanh niên quốc tế

Diễn đàn Thanh niên Đông Á với môi trường biển tại Việt Nam

Diễn đàn Thanh niên Đông Á với môi trường biển tại Việt Nam

VTV.vn - Hơn 70 đại biểu thanh niên ưu tú đến từ các quốc gia Đông Á đã tham dự diễn đàn Thanh niên quốc tế lần thứ tư với nhiều hoạt động sôi nổi.