TV& VIDEO

thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

Giao lưu hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc

VTV.vn - Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh vừa tổ chức Gặp gỡ hữu nghị thanh niên Việt Nam - Trung Quốc lần thứ 16 tại Lạng Sơn, Quảng Ninh và Thủ đô Hà Nội.