TV& VIDEO

Thành phố Đồng Hới

Lễ hội "Diễu hành đường phố và Chèo cạn Múa bông", Quảng Bình

Lễ hội "Diễu hành đường phố và Chèo cạn Múa bông", Quảng Bình

VTV.vn - Chiều 25/4, tại thành phố Đồng Hới đã diễn ra Lễ hội "Diễu hành đường phố và Chèo cạn Múa bông".