TV& VIDEO

Thành phố Đồng Hới

Chuyện Biển Chuyện Người: Người đàn bà nơi cửa biển (8h, thứ Bảy, 18/11)

Chuyện Biển Chuyện Người: Người đàn bà nơi cửa biển (8h, thứ Bảy, 18/11)

VTV.vn - Mạnh mẽ, quyết đoán, đam mê và kiên trì theo đuổi giấc mơ đồng hành ngư dân bám biển. Câu chuyện về một người phụ nữ ở Quảng Bình sẽ có trong Chuyện Biển Chuyện Người