TV& VIDEO

thành phố Lyon

Đồi Fourviere - Ngọn đồi di sản của thành phố Lyon

Đồi Fourviere - Ngọn đồi di sản của thành phố Lyon

VTV.vn - Ngọn đồi này nổi tiếng với rất nhiều địa danh có giá trị lịch sử cũng như về nghệ thuật cao và được UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới.