TV& VIDEO

Thành phố New York. (Ảnh: vovgiaothong.vn)