Thanh toán phi tiền mặt

Thanh toán phi tiền mặt ngày càng phổ biến tại Việt Nam

Thanh toán phi tiền mặt ngày càng phổ biến tại Việt Nam

VTV.vn - Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive