TV& VIDEO

Thanh toán phi tiền mặt

Thanh toán phi tiền mặt ngày càng phổ biến tại Việt Nam

Thanh toán phi tiền mặt ngày càng phổ biến tại Việt Nam

VTV.vn - Các hình thức thanh toán không dùng tiền mặt đã và đang ngày càng trở nên phổ biến tại Việt Nam.