TV& VIDEO

thanh tra hà nội

Hà Nội sẽ thực hiện thu hồi đất 2 dự án lớn

Hà Nội sẽ thực hiện thu hồi đất 2 dự án lớn

Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội vừa hoàn thành kết luận thanh tra hàng loạt dự án vi phạm trong quản lý và sử dụng đất đai.