thành tựu nổi bật

Công tác đối ngoại của Đảng đạt kết quả toàn diện

Công tác đối ngoại của Đảng đạt kết quả toàn diện

VTV.vn - Công tác đối ngoại của Đảng đã được triển khai đồng bộ, hiệu quả, góp phần xứng đáng vào thành tựu nổi bật của công tác đối ngoại đất nước trong năm qua.