TV& VIDEO

thành tựu phát triển

LHQ đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

LHQ đánh giá cao thành tựu phát triển của Việt Nam

Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đánh giá cao thành tựu phát triển về mọi mặt của Việt Nam thời gian qua.