TV& VIDEO

thành viên hoàng gia

Những truyền thống đặc biệt của bầu cử Anh

Những truyền thống đặc biệt của bầu cử Anh

VTV.vn - Cử tri say rượu vẫn được bầu cử, thành viên Hoàng gia Anh thường không đi bỏ phiếu và kiểm phiếu bằng tay là một số truyền thống về ngày bầu cử của nước Anh.