TV& VIDEO

thành viên không thường trực

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng mối quan hệ Mỹ - Saudi Arabia

Ngoại trưởng Mỹ nhấn mạnh tầm quan trọng mối quan hệ Mỹ - Saudi Arabia

Ngoại trưởng Mỹ John Kerry hôm 4/11 tuyên bố: “Saudi Arabia là đồng minh  rất quan trọng của Washington”.