TV& VIDEO

thành viên thường trực

Hội đồng Bảo an chia rẽ trước nghị quyết về Syria

Hội đồng Bảo an chia rẽ trước nghị quyết về Syria

VTV.vn - Sự bất đồng sâu sắc giữa các thành viên của HĐBA về vấn đề Syria đã được thể hiện trong phiên họp bất thường sáng 9/10.