TV& VIDEO

thành viên thủy thủ đoàn

Anh hạ thủy tàu sân bay lớn nhất trong lịch sử

Anh hạ thủy tàu sân bay lớn nhất trong lịch sử

Sau gần 10 năm chế tạo, tàu HMS Queen Elizabeth hôm 26/6 đã rời xưởng đóng tàu, thực hiện hải trình thử nghiệm đầu tiên ở Biển Bắc trong 6 tuần trước khi chính thức đi vào phục vụ.