TV& VIDEO

tháo dỡ chung cư cũ

Năm 2017, TP.HCM xử lý 26 chung cư cũ

Năm 2017, TP.HCM xử lý 26 chung cư cũ

VTV.vn - Xây dựng 6 chung cư mới, cải tạo, sửa chữa 10 chung cư, di dời 5 chung cư, tháo dỡ 5 chung cư là nhiệm vụ trong năm 2017 của Sở Xây dựng TP.HCM.