TV& VIDEO

thao lược

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh

Sáng 20/3, tại TP Điện Biên Phủ, Bộ Quốc phòng phối hợp với Tỉnh ủy Điện Biên đã tổ hội thảo khoa học cấp nhà nước “Chiến thắng Điện Biên Phủ - Sức mạnh Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh”.