TV& VIDEO

tháo rời

Cấm nhập khẩu ô tô đã sử dụng quá 5 năm

Cấm nhập khẩu ô tô đã sử dụng quá 5 năm

Ô tô các loại đã qua sử dụng chỉ được nhập khẩu nếu bảo đảm thời gian đã qua sử dụng không quá 5 năm, tính từ năm sản xuất đến năm nhập khẩu.