TV& VIDEO

thập kỷ qua

“60 năm báo chí Thủ đô: Sự kiện - Nhân vật - Tác phẩm”

“60 năm báo chí Thủ đô: Sự kiện - Nhân vật - Tác phẩm”

Cuốn sách “60 năm báo chí Thủ đô: Sự kiện - Nhân vật - Tác phẩm” tập hợp những bài viết hay nhất về Hà Nội của nhiều thế hệ nhà báo Thủ đô tâm huyết, tài năng.