TV& VIDEO

Thập niên 1990

Cuba bắt đầu lưu hành đồng tiền Peso mệnh giá cao

Cuba bắt đầu lưu hành đồng tiền Peso mệnh giá cao

Ngân hàng Trung ương Cuba đã chính thức cho lưu hành các đồng Peso nội tệ mới mệnh giá cao - 200, 500 và 1.000 - từ tuần này.