TV& VIDEO

thập niên 80

Hành trình sinh viên về thập niên 80

Hành trình sinh viên về thập niên 80

VTV.vn - Bạn muốn tìm hiểu và trải nghiệm cuộc sống của những năm thập niên 80, hãy tới hoạt động ngoại khóa của sinh viên Đại học Đà Nẵng “ Hành trình sinh viên về thập niên 80”.