TV& VIDEO

thập phân

Thư viện quốc gia công bố khung phân loại tài liệu mới

Thư viện quốc gia công bố khung phân loại tài liệu mới

Thư viện quốc gia vừa hoàn thành dịch sang tiếng Việt ấn bản thứ 23 - ấn bản hiện đại nhất của khung phân loại thập phân Dewey. Lễ công bố diễn ra sáng nay (29/11), đúng vào dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập thư viện quốc gia.