TV& VIDEO

thất bại trong khởi nghiệp

Fail Smart -  Trải nghiệm thất bại trong khởi nghiệp

Fail Smart - Trải nghiệm thất bại trong khởi nghiệp

VTV.vn - Lần đầu tiên được tổ chức tại Hà Nội, diễn đàn do Cộng đồng Nhà đầu tư Thiên thần Angel 4 Us và Công ty Tư vấn và đầu tư Quốc gia NSCI phối hợp tổ chức.