TV& VIDEO

thất bát

Roger Federer thất bại vì thi đấu quá nhiều

Roger Federer thất bại vì thi đấu quá nhiều

 Mật độ dày đặc cùng lịch thi đấu phân bổ không hợp lý là nguyên nhân được Tàu tốc hành Roger Federer đưa ra để giải thích cho năm thi đấu 2013 thất bát.