TV& VIDEO

thắt cổ tự tử

Gia Lai: Người chết do tự tử nhiều hơn... tai nạn giao thông

Gia Lai: Người chết do tự tử nhiều hơn... tai nạn giao thông

VTV.vn - Năm 2010, tại huyện Kông Chro, tỉnh Gia Lai có hơn 500 vụ tử tử, chết 114 người. Năm 2013 có đến 35 người chết do tự tử. 9 tháng đầu 2015 xảy ra gần 70 vụ, chết 7 người.