TV& VIDEO

thất nghiệp tăng cao

Thanh niên Hàn Quốc thất nghiệp kỷ lục

Thanh niên Hàn Quốc thất nghiệp kỷ lục

VTV.vn - 560.000 người thất nghiệp chỉ trong tháng 2/2016 là mức tăng cao chưa từng có trong lịch sử Hàn Quốc.