thất thoát hàng nghìn tỷ đồng

Giao diện thử nghiệm VTVLive