TV& VIDEO

thất thoát vốn

Quản lý vốn Nhà nước: Đã đến lúc cần một mô hình mới?

Quản lý vốn Nhà nước: Đã đến lúc cần một mô hình mới?

VTV.vn - Mặc dù nguồn vốn lớn nhưng khu vực kinh tế Nhà nước chỉ chiếm 28,7% GDP trong khi khu vực kinh tế tư nhân đóng góp tới gần 40% và khu vực FDI là trên 18%.