TV& VIDEO

thất truyền

Khôi phục lễ "rước nước, tế cá" tại đền Trần, Nam Định

Khôi phục lễ "rước nước, tế cá" tại đền Trần, Nam Định

Trong quá trình duy trì lễ hội đền Trần, một số nghi thức đã bị mai một và mất đi, trong đó có lễ hội “rước nước, tế cá”. Tuy nhiên, năm nay, lần đầu tiên lễ hội này đã được khôi phục, sau 100 năm bị thất truyền.