TV& VIDEO

thay băng

Xót xa cháu bé bỏng nặng lấy da vá da

Xót xa cháu bé bỏng nặng lấy da vá da

  Minh mới 6 tuổi, bị bỏng nặng khắp thân thể. Vì bố mẹ không còn tiền để điều trị nên hiện nay em phải về nhà với vết thương lở loét.