TV& VIDEO

thay đổi chiến lược

Cải thiện môi trường sống ở đô thị

Cải thiện môi trường sống ở đô thị

VTV.vn - Cuộc chạy đua về cải thiện môi trường sống đang diễn ra tại nhiều dự án ở các thành phố lớn.