TV& VIDEO

thay đổi hoàn toàn

Huyền Lizzie bị ám ảnh khi đóng phim "Lời thì thầm từ quá khứ"

Huyền Lizzie bị ám ảnh khi đóng phim "Lời thì thầm từ quá khứ"

Vai Lan trong phim "Lời thì thầm từ quá khứ" đã khiến Minh Huyền (Huyền Lizzie) thay đổi hoàn toàn tính cách, lối sống hàng ngày của mình...