TV& VIDEO

thay đổi nội các

Tân Thủ tướng Anh thay đổi nội các

Tân Thủ tướng Anh thay đổi nội các

VTV.vn - Ngay sau khi trở thành Thủ tướng Anh, bà Theresa May đã có một số thay đổi quan trọng trong Chính phủ.