TV& VIDEO

thay đổi số phận

Khát vọng thể thao từ các trẻ em khuyết tật tại Bosnia

Khát vọng thể thao từ các trẻ em khuyết tật tại Bosnia

VTV.vn - Trong cuộc sống hiện tại có không ít người phải chịu những khiếm khuyết trên thân thể nhưng nỗ lực thay đổi số phận của họ đã khiến cho chúng ta phải thật sự ngưỡng mộ.