thay đổi thế giới

Ý kiến của giới trẻ về giáo dục chất lượng và tiêu dùng, sản xuất có trách nhiệm

Ý kiến của giới trẻ về giáo dục chất lượng và tiêu dùng, sản xuất có trách nhiệm

VTV.vn - "Đừng bao giờ ngừng đặt câu hỏi và tạo ra giải pháp để thay đổi thế giới của chính bạn" là thông điệp từ Diễn đàn tiếng nói thế hệ trẻ lần 2 được tổ chức tại TP.HCM.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive