TV& VIDEO

thay HLV

Mourinho rất tốt, nhưng Man Utd rất tiếc

Mourinho rất tốt, nhưng Man Utd rất tiếc

VTV.vn - Man Utd đang khủng hoảng, Mourinho lại đang thất nghiệp. Về cơ bản, một mối lương duyên hoàn hảo có lẽ nên xảy ra. Tuy nhiên, đời đôi khi không như là mơ...