thầy mo

Cúng bái khi trẻ bị bệnh - hủ tục cần loại bỏ ở vùng cao

Cúng bái khi trẻ bị bệnh - hủ tục cần loại bỏ ở vùng cao

VTV.vn - Ở các gia đình người dân tộc vùng cao ở huyện Đồng Văn, Hà Giang, cha mẹ thường mời thầy mo đến cúng bái cho trẻ bị bệnh, khi bệnh quá nặng mới đưa trẻ đến viện.

 
Giao diện thử nghiệm VTVLive