TV& VIDEO

thay người

World Cup 2014 và những con số biết nói

World Cup 2014 và những con số biết nói

Cùng VTV Online nhìn lại kỳ World Cup lần thứ 20 trong lịch sử qua những con số ấn tượng trong VIDEO dưới đây.