TV& VIDEO

thế chấp chung cư

Việc đẩy người dân khỏi chung cư là chưa hoàn toàn hợp lý

Việc đẩy người dân khỏi chung cư là chưa hoàn toàn hợp lý

VTV.vn - Hành xử của ngân hàng hay cách cắt điện nước để đẩy người dân ra khỏi các khu chung cư chưa hoàn toàn hợp lý.