TV& VIDEO

thể chế kinh tế

Hành trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang vấp phải nhiều rào cản

Hành trình cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh đang vấp phải nhiều rào cản

VTV.vn - Chương trình Doanh nhân và Hội nhập tuần này đề cập tới câu chuyện cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh ở nước ta trong bối cảnh kinh tế hội nhập.