TV& VIDEO

Thế Chiến 2

Kinh tế Italy cần 15 năm để phục hồi như trước khi khủng hoảng

Kinh tế Italy cần 15 năm để phục hồi như trước khi khủng hoảng

VTV.vn - Những cải cách của Chính phủ Italy về kinh tế và môi trường lao động trong hơn một năm qua đã có tác động tích cực nhằm củng cố niềm tin của người tiêu dùng.