TV& VIDEO

Thế chiến Thứ hai

Ê kip khủng tham gia dự án phim về Thủ tướng Anh Winston Churchill

Ê kip khủng tham gia dự án phim về Thủ tướng Anh Winston Churchill

VTV.vn - Bộ phim tiểu sử về Thủ tướng Anh với tên gọi Darkest Hour đã chính thức bấm máy vào trong 11 này.