TV& VIDEO

The Fault in Our Stars

MTV Movie Awards 2015: Bom tấn bị phim kinh phí thấp vượt mặt

MTV Movie Awards 2015: Bom tấn bị phim kinh phí thấp vượt mặt

VTV.vn - Hàng loạt các bộ phim bom tấn như The Hunger Games, American Sniper đã bị The Fault in Our Stars – một bộ phim kinh phí thấp – vượt mặt tại MTV Movie Awards 2015.