TV& VIDEO

thế giới internet

Internet - Phương tiện hữu hiệu gắn kết các doanh nghiệp

Internet - Phương tiện hữu hiệu gắn kết các doanh nghiệp

VTV.vn - Với hơn 36 triệu người sử dụng Internet, 93% trong số này thường xuyên sử dụng Internet mỗi ngày... Internet đã trở thành phương tiện hữu hiệu gắn kết các doanh nghiệp.