TV& VIDEO

Thế giới nước "ngầm"

"Mafia nước" hoành hành tại Pakistan

"Mafia nước" hoành hành tại Pakistan

VTV.vn - Tại thành phố Karachi (Pakistan), thế giới "ngầm" kinh doanh nước sạch là một góc khuất đằng sau tình trạng thiếu nước nghiêm trọng đang diễn ra tại nước này.