TV& VIDEO

thế giới thần tiên

Hikikomori – Bài toán khó cho giáo dục của Nhật Bản

Hikikomori – Bài toán khó cho giáo dục của Nhật Bản

VTV.vn - Tại Nhật Bản, người ta có riêng từ "hikikomori" để chỉ những người suốt ngày, suốt tháng chỉ ngồi trong nhà, không muốn giao tiếp với bất kỳ ai.