TV& VIDEO

thế giới tự nhiên

Lá phổi xanh của Trái Đất đang bị tàn phá

Lá phổi xanh của Trái Đất đang bị tàn phá

VTV.vn - Rừng Amazon - lá phổi xanh của thế giới đang bị tàn phá nghiêm trọng. Băng chứng là diện tích rừng Amazon bị tàn phá trong năm 2016 đã tăng 29% so với năm 2015.